Computers, voor Informatiesysteem

Technische dienst Breda

Over het algemeen vormen diensten op het gebied van computers, netwerken, telecommunicatie, technologie en communicatie (IT) een gemeenschappelijke noemer voor de ontwikkeling van technisch hoofdambtenaren op het gebied van de oliemaatschappijen.

Ik zou zeggen dat elke oliemaatschappij zowel technologie als mensen bij haar productie betrekt en verder technologie op het gebied van de productie. De rol van een technisch directeur bestaat erin met alle middelen samen te werken om ervoor te zorgen dat de onderneming van het stadium van de productie tot dat van de uitvoer komt. De technisch directeur zorgt voor de afstemming van het beleid van de onderneming op het beleid van de oliemaatschappijen en op de kwaliteit van hun producten. Van de effectieve technisch directeur wordt verwacht dat hij samenwerkt met de bedrijven en de gebruikers, zowel voor de verbetering van de producten als voor de vermindering van de kosten.

De oliemaatschappijen hebben de taak gekregen een bekende merknaam te produceren, die een zekere mystiek wekt bij de gebruikers. Er zijn tal van bedrijfsstrategieën die moeten worden gevolgd om de compatibiliteit van de produkten met de klanten te verzekeren. De strategieën kunnen gericht zijn op de gebieden technologie, bedrijfsvoering, kosten, verkoop en marketing.

De chief technical officer is idealiter verantwoordelijk voor het promoten van de oplossingen van het bedrijf bij zijn leveranciers en het verfijnen van zijn technologische mogelijkheden om compatibiliteit met de producten van zijn klanten te garanderen. De technisch directeur is verantwoordelijk voor het op één lijn brengen van de technologie van het bedrijf met zijn leveranciers, zijn dealers en de klanten van de klant. Dit vereist dat het bedrijf en zijn leveranciers ophouden de technologie te zien als een middel om een doel te bereiken en het erkennen voor zijn rol als middel om een verder uiteindelijk doel te bereiken. Dit vereist een zorgvuldige beschouwing van de technologie en haar beperkingen. Het bedrijf moet zich bewust zijn van de mogelijkheden van zijn leveranciers en klanten en van de behoeften van zijn bedrijf en om zijn technologie op deze behoeften af te stemmen moet het zijn verkoop-, marketing- en technische processen op elkaar afstemmen.

Grote oliemaatschappijen zijn in de afgelopen jaren begonnen hun plannen voor grootschalige conventionele olie- en gasexploratie in verband met volledig ontwikkelde conventionele velden in de ijskast te zetten, in plaats daarvan concentreren zij zich nu op de ontwikkeling van economische conventionele olie- en gasreserves met behulp van het boorinformatiesysteem van Shell. Het kernprobleem is nu hoe de maatschappij haar contracten kan nakomen en op tijd producten kan leveren om aan de vraag te voldoen, terwijl zij tegelijkertijd de bevoegde autoriteiten in kennis stelt van de nodige vergunningen en de marktprijs van volgend jaar.

Lees meer:
Paneelbouw in Breda

Misschien vind je dit ook interessant

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.